شقایق

چند نکته گوگلی! (قسمت 1)

نکاتی درباره گوگل

نکته یک: اگر میخواهید بدانید چه صفحاتی به شما لینک داده اند در گوگل سرچ کنید: links: www.your weblog or wesite name.com یعنی به جای عبارت: your weblog or wesite name نام وبلاگ یا وبسایت خودتان را بنویسید.

نکته دو: اگر میخواهید بدانید که گوگل کدامیک از صفحات وبسایت یا وبلاگتان را index کرده است در گوگل سرچ کنید: site:www.your weblog or wesite name.com و به جای عبارت: your weblog or wesite name نام وبلاگ یا وبسایت خودتان را بنویسید.