شقایق

فروش جام هخامنشی در لندن

جان وبر و فروش جام هخامنشی john weber

یک جام طلایی با طرح سر انسان متعلق به سلسله هخامنشیان در یک حراجی به فروش گذاشته شد. جام طلا متعلق به John Weber انگلیسی است که از پدر بزرگش به ارث برده بود و پدر بزرگ اوهم آن را به قیمت بسیار ناچیزی خریداری کرده بود. پدر بزرگ وبر خریدار و فروشنده سیار فلزات اسقاطی و اثاثیه کهنه بود. این جام از حدود 60 سال پیش زیر تخت خواب آقای Weber بود و بالاخره در اسباب کشی منزل او بود که دوباره کشف شد.او در ابتدا تصور می کرد این جام بی ارزش و از جنس برنز است اما یک سال پیش با آزمایش کارشناسان معلوم شد این جام از طلا و متعلق به تمدن ایران در زمان سلسله هخامنشی با قدمت 2500 سال است. این اثر تاریخی به قیمت صدهزار دلار فروخته شد.

منبع: Yahoo News