شقایق

عجب روزی بشه امروز عجب شبی بشه امشب

وبلاگستان فارسی تولدت مبارک