X
تبلیغات
زولا

شقایق

دانشمندان فرمول خوشبختی در ازدواج را پیدا کردند

دانشمندان و روانشناسان بسیاری از کشورها در تلاش هستند که فرمول "تشکیل خانواده موفق" و "سعادت خانوادگی" را تنظیم کنند. تا کنون سه فرمول مختلف: لهستانی، آلمانی و آمریکایی ارائه شده است.

فرمول لهستانی:

"یوگوسلاو پولوفسکی" تاکید می کند که برای ازدواج موفق و بدون طلاق، تنها لازم است که مرد  1/09  برابر قد بلند تر از زن باشد. در تحقیقات انجام شده توسط این دکتر 600 زن در سنین 19 - 50 و همسران آنها شرکت داشتند. دانشمند لهستانی با اندازه گیری قد آنهابه این نتیجه رسید که فرد به طور ناخودآگاه همسری با چنین مختصاتی برای خود بر می گزیند و چنین پیوندهایی خوشبختی می آورند.

فرمول آلمانی:

این فرمول برای خانواده های موفق به شکل یک به پنج است یعنی به ازای هر یک گوشزد به همسر پنج بار باید از او تعریف کرد. دکتر "هانس ورنر بیرهوف" یقین دارد که تعریف از همسر سبب تحکیم روابط شده، زندگی را رمانتیک ساخته و اجازه نمیدهد که شور عشق فروکش کند. زندگی پر از رویدادهای غیر منتظره است که گاهی خوشایند نیستند اما دقت در روابط و توجه به همسر و قدردانی از همه کارهای خوب هیچ گاه نباید از بین برود.

فرمول آمریکایی:

این فرمول با دقت 94 تعیین می کند که کدام زوجها خوشبخت خواهند بود. دانشمندان آنسوی آب معتقدند که مسئله اصلی در ازدواج، روابیط عاطفی و توان حل درست و سازنده دعواهای خانوادگی است. برای این کار کافی است که چند دقیقه تماشا کرد که اختلافات چگونه حل می شوند. اگر در صحبتها لحن خشمگین، تهدید و ناسزاگویی دیده شود بدین معناست که این زوج نمی تواند زندگی خوشبختی داشته باشد. و برعکس، اگر همسران به یکدیگر لبخند می زنند، نوازش می کنند، از یکدیگر طرفداری می کنند و با لحن آرام صحبت می کنند، این نشان زندگی خوب و سعادتمند است. آمریکایی ها با همکاران آلمانی خود موافقند که در ازای هر حرف منفی و یا گوشزد و یا حتی ژست ناراحت کننده باید حد اقل پنج کار مثبت انجام داد.

 

منبع: بر گرفته از یک تکه کاغذ روزنامه پاره که قسمت منبع هم پاره شده بود :(